ХҮҮ гэж юу вэ?

  1. APM.MN вэбсайтын хэрэглэгчид худалдан авалт хийх бүртээ ХҮҮ цуглуулах, цуглуулсан ХҮҮгээ дараагийн худалдан авалтандаа ашиглах боломж бүхий олон төрлийн хөнгөлөлт, урамшууллыг багтаасан үнэнч хэрэглэгчийн урамшууллын (loyalty) хөтөлбөр юм.
  2. Хэрэглэгч та худалдан авалт бүрээсээ ХҮҮ цуглуулах боломжтой ба хүүгээ давтан худалдан авалт хийхдээ ашиглах боломжтой.
  3. Хэрэглэгч цуглуулсан ХҮҮгээ бэлэн мөнгө болгож авах боломжгүй.

Хэрхэн ашиглах вэ?

  1. Давтан худалдан авалт - APM вэбсайтаас давтан худалдан авалт хийхдээ захиалгын үнийн дүнгийн 50 хувь хүртэлх хэмжээнд ХҮҮгээ ашиглах боломжтой.
  2. Бэлэг – ХҮҮгээ цуглуулаад тодорхой дүнд хүрмэгц санал болгож буй бараануудаас худалдан авах боломжтой.
  3. Гэнэтийн бэлэг - ХҮҮ ашиглах шинэ боломжуудыг бид танд тухай бүрт мэдээллэх болно.

Асуулт, хариулт ?

A:
ХҮҮ гэж юу вэ?
Х:
Манай вэбсайтаар байнга үйлчлүүлдэг хэрэглэгчиддээ зориулж худалдан авалт хийх бүртээ хүү цуглуулах, цуглуулсан хүүгээ дараагийн худалдан авалтдаа ашиглах боломж бүхий олон төрлийн хөнгөлөлт, урамшууллыг багтаасан урамшууллын хөтөлбөр юм.
А:
Хүүгээ ашиглан төлбөр тооцоо хийж болох уу?
Х:
Хэрэглэгч нь apm.mn вэбсайтнаас худалдан авч буй бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 50 хүртэлх хувьтай тэнцэх дүнд хүү ашиглан хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
А:
Хүүгийн хүчинтэй хугацаа дууссан бол ашиглах боломжтой юу?
Х:
Хэрэглэгч худалдан авалтаас нэмэгдсэн ХҮҮ-гээ 6 сарын дотор ашиглаагүй тохиолдолд нийт ХҮҮ-гээс хасагдана. Хасагдсан ХҮҮг хэрэглэгчид буцаан олгох боломжгүй.

Хүү идэвхижсэнээс хойш 6 сарын дотор доступны для использования.

payment payment payment payment payment