Барааны тэмдэг

Дараах шалгуур үзүүлэлтэнд тохирсон бараа бүтээгдэхүүнтэй харилцагчдад дараах 3 төрлийн барааны тэмдэг олгодог. Энэ нь хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүн таних, эргэлзээ төрүүлэхгүй худалдан авалт хийхэд туслах зорилготой.
 • Байгальд ээлтэй, хүнийн эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй байх
 • 100% байгалын гаралтай
 • Химийн найрлага ороогүй
 • МУ мэргэжлийн хяналтын баталгаажуулсан байх
 • Хоногшуулалт буюу тухайн зах зээл дэх байр суурь
  • Давтагдашгүй онцгой дүр төрх, өнгө, сэтгэгдэл бий болгосон
  • Брэндээ тодорхой чиглэл, зорилго, мессежийг агуулсан
  • Хэрэглэгчдэдээ ойр, зах зээл, олон нийтэд танигдсан байх
 • Зах зээлд эзлэх хувь, борлуулалтын хэмжээ тэдгээрийн өсөлт
 • Үндэсний болон олон улсын стандартыг хангасан байх.
 • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшин өндөр байх
 • Салбартаа мэргэшсэн туршлагатай, үйлдвэрлэл
 • Дотооддоо 100% үйлдвэрлэсэн байх
 • Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээлтэй байх
 • Үйлдвэрлэлд шаардагдах түүхий эдийн нийлүүлэлтийг баталгаажуулсан байна.
payment payment payment payment payment