Хүргэлт

Улаанбаатарт:

 • • Худалдан авалт хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор хүргэнэ.
 • • 100,000₮-с дээш худалдан авалтанд хүргэлт үнэгүй.
 • • Хүргэлтээр очсон барааг авахгүй буцаах тохиолдолд хэрэглэгч хүргэлтийн үнэ төлнө.
 • (Хот доторх хүргэлт нь хотын дараах хязгааруудад хийгдэнэ.)
Бүс Улаанбаатар хотын хүргэлтийн үйлчилгээний бүсүүдийн маршрут Үнэ тариф
1 120 мянгат Офицер Хороолол 3,4 10-р хороолол 2'500₮
2 Саппоро Зайсан 7-н буудал 5 шар Яармаг 3'000₮
3 Нисэх Салхит Улиастай Sky resort Био комбинат 22-ын товчоо Толгойт, Тахилт 5'000₮

Шуурхай хүргэлт: 5'000₮ /Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу 2 цагийн дотор хүргэгдэх тохиолдолд/

Орон нутагт:

 • • Худалдан авалт хийгдсэнээс хойш 2-3 хоногийн дотор хүргэнэ.
 • • Орон нутгийн унаанд хүргэх хүргэлийн зардал нэмэгдэнэ.
 • • Хүргэлтээр очсон барааг буцаах тохиолдолд хэрэглэгч буцаах хүргэлтийн зардлаа төлнө.

Хүргэлтийн үйлчилгээ – Орон нутагт

 • Хэрэглэгчтэй холбогдсоноос хойш 24 цагийн дотор хүргэнэ.
 • Дотоод шуудангийн илгээлтийн шаблон (Улаанбаатар хотоос) НӨАТ-тэй үнэ:
  Жишээ нь: Та 20кг-ийн HP1600 принтерийг Дорнод аймагт хүргүүлэх болвол 4950 +0,5(1210)*2*18кг = 48510
Жин 2 кг хүртэл 2 кг-с дээш гарсан бүрэн ба бүрэн бус 0,5 кг тутмаас
Аймаг хот доторх шуудангийн илгээлтийн тариф 1100₮ 330₮
1-р бүс(300км хүртэлх аймаг орон нутаг) 3080₮ 770₮
2-р бүс (300-1000км доторх аймаг орон нутаг) 4950₮ 1210₮
3-р (1001км дээш аймаг орон нутаг) 5830₮ 1430₮
payment payment payment payment payment